Input:

Pregled i ocjena ponuda

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.9 Pregled i ocjena ponuda

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Pri provedbi postupka naručitelj mora postupati na zakonit način i u skladu s načelima javne nabave, odnosno na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu i ekonomično trošenje sredstava za javnu nabavu.

Ukoliko dokumentacijom nije naznačeno drugačije, ponuditelj bi trebao dostaviti troškovnike u onom obliku u kojemu ga naručitelj učita u EOJN, bez obzira jesu li ti troškovnici u excel, word ili pdf formatu. Ako naručitelj traži poseban oblik troškovnika, to treba biti navedeno u dokumentaciji za nadmetanje i opravdano predmetom nabave. Kako god naručitelj odredio, ponuditelj mora imati sve potrebne informacije koje mu omogućavaju dostavu valjane ponude. Npr. ukoliko je naručitelj u EOJN učitao troškovnike u excel formatu, a u dokumentaciji nije posebno naveo da se isti dostavljaju u .pdf obliku, skenirani i potpisani, u tom obliku bi ih ponuditelji trebali i vratiti nazad, popunjene. No, ako ih ponuditelj svejedno skenira i dostavi u .pdf-u, isto ne utječe na valjanost te ponude. Jedna od svrha elektroničke nabave je olakšati i naručiteljima i ponuditeljima postupanje i dostavu ponuda kao i pregled i ocjenu ponuda. Također, troškovnik se u EOJN uobičajeno postavlja u excel formatu (a u takvom obliku je i standardizirani troškovnik unutar EOJN), i kao takav olakšava unos i izračun cijena, te provjeru računske ispravnosti.

Dodatno je olakšavanje, kroz jednostavnost i fleksibilnost, predviđeno i na način da se kod elektroničke ponude troškovnik ne treba potpisivati s obzirom da je potpis (i uvez) cijele ponude


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: