Input:

Ovlašteni predstavnici, privatni ključevi i javno otvaranje ponuda

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.6 Ovlašteni predstavnici, privatni ključevi i javno otvaranje ponuda

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Prilikom izrade obavijesti Poziva na nadmetanje, u koraku 17., imenuju se ovlašteni predstavnici naručitelja i njihovi zamjenici. Svi oni imenuju se u internoj Odluci o povjerenstvu, ali nije nužno i da svi moraju sudjelovati na javnom otvaranju ponuda.

Na javnom otvaranju, po Zakonu o javnoj nabavi, moraju sudjelovati najmanje dva ovlaštena predstavnika naručitelja, koji javno otvaranje započinju učitavanjem svojih privatnih ključeva, bilo da se radi o prva dva imenovana ovlaštena predstavnika ili o njihovim zamjenicima, ali od kojih barem jedan predstavnik mora imati certifikat javne nabave. Dakle, zamjenici ovlaštenih predstavnika mogu ali i ne moraju sudjelovati na javnom otvaranju ponuda. Međutim, u slučaju spriječenosti jednog ili oba prvoimenovana predstavnika, jedan ili oba zamjenika moraju sudjelovati na javnom otvaranju započevši s učitavanjem zaprimljenih privatnih ključeva. U sustav se učitavaju dva različita privatna ključa (s različitim imenima u nazivu datoteke ključa).

Unutar EOJN su dvije vrste ključeva: javni i privatni. Oba se kreiraju prilikom pripreme Poziva na nadmetanje i njima se vrši kriptiranje i dekriptiranje ponuda – javni su vidljivi na sučelju sustava, dok privatne ključeve EOJN šalje elektroničkom poštom imenovanim ovlaštenim predstavnicima naručitelja.

U praksi je moguća situacija da jedan ovlašteni predstavnik, čije ime nosi jedan privatni ključ, ne može biti prisutan na javnom otvaranju ponuda. Upravo iz tog razloga je poželjno da naručitelj u sustavu EOJN imenuje i dva zamjenika ovlaštenih predstavnika kojima će sustav poslati kopije privatnih ključeva koja glase na imena prva dva ovlaštena predstavnika, sve kako bi u slučaju spriječenosti jednog ili dva predstavnika mogli u sustav priložiti dva različita privatna ključa.

Napomena: datoteku s privatnim ključem je potrebno spremiti na računalo, na sigurno, možda i na više mjesta kako se ne bi zagubili, jer gubitkom privatnih ključeva neće biti moguće provesti otvaranje ponuda.

Moguće situacije kod javnog otvaranja ponuda:

  1. Samo dva ovlaštena predstavnika imenovana u sustavu EOJN s privatnim ključevima. Jedan predstavnik ne može prisustvovati javnom otvaranju te preostaje samo jedan predstavnik sa svojim ključem. Drugi predstavnik (spriječeni) pošalje prvom predstavniku datoteku sa svojim privatnim ključem te sa svojim login podacima za sustav EOJN. Na javnom otvaranju su zadovoljeni formalni uvjeti za početak javnog otvaranja – učitavanje dva različita privatna ključa. Međutim, u ovom je slučaju moguć rizik podnošenja primjedbe i naknadne žalbe DKOM-u od strane prisutnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja jer je na javnom otvaranju učitan privatni ključ predstavnika koji nije bio prisutan na javnom otvaranju i to putem login podataka tog ne-prisutnog predstavnika.
  2. U sustavu EOJN, postupku su dodijeljena četiri ovlaštena predstavnika s privatnim ključevima i kopijama privatnih ključeva. Na javnom otvaranju su prisutni ili ovlašteni predstavnici ili njihovi zamjenici koji putem svojih login podataka u sustav EOJN učitavaju svoje privatne ključeve ili kopije privatnih ključeva nakon čega se započinje s javnim otvaranjem ponuda. Ovime je potpuno

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: