Input:

ESPD - Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.9 ESPD – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Jedan od najvažnijih ciljeva novog zakonskog okvira je smanjenje administrativnog opterećenja naručitelja i gospodarskih subjekata, a posebno malih i srednjih poduzeća. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) je ključni element tog nastojanja, a jedna od glavnih namjena ESPD-a je omogućiti povećanje prekograničnog sudjelovanja u postupcima javne nabave djelujući kao „poslovna putovnica“ u postupcima javne nabave unutar EU. Ipak, glavna ideja uvođenja ESPD-a je da se izvrši zamjena raznih neujednačenih nacionalnih osobnih izjava s jednim standardnim obrascem koji je utvrđen na europskoj razini, od strane Europske komisije, što bi trebalo pridonijeti i daljnjem pojednostavljenju i za gospodarske subjekte i za naručitelje.

Osnovne značajke ESPD-a: služi kao preliminarni dokaz u postupcima javne nabave, jednostavno korištenje, isključivo u elektroničkom obliku, podaci provjerljivi korištenjem baza podataka ili putem e-Certisa, traženje dokaza jedino od prvog rangiranog ponuditelja, ponovno upotrebljiv u budućim postupcima, fleksibilan - za sve države članice, spreman za integraciju s nacionalnim registrima. E-certis (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/) je informacijski sustav, odnosno baza podataka o vrstama i oblicima dokaza te o nadležnim tijelima koja ih izdaju u državama članicama, a koja služe za dokazivanje činjenica vezanih uz isključenje te sposobnosti gospodarskih subjekata.

Drugim riječima, ESPD predstavlja izjavu gospodarskog subjekta o vlastitoj prikladnosti, financijskom stanju i sposobnosti ponuditelja koja služi kao preliminarni dokaz u postupcima javne nabave. Obveza je naručitelja da priloži ESPD uz ostalu dokumentaciju o nabavi. Naručitelj je također obvezan, prije donošenja odluke, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurne popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u ESPD-u.

„Ažurni popratni dokument” bi trebao biti svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći te odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

ESPD obrazac je za sada dostupan za korištenje u word formatu koji se prilaže dokumentaciji, popunjava i vraća naručitelju (može kao .pdf format). Također je dostupan i putem web aplikacije Europske komisije (on-line sustav), međutim ovaj sustav je predviđen za


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: