Sadržaj

 

NARUDŽBA

Naručite pretplatu za 12 mjeseci po cijeni 122,50 kn mjesečno. 

PRAKTIČNE INFORMACIJE
ROKOVI

U postupcima javne nabave male vrijednosti minimalni rokovi u otvorenom postupku, ograničenom postupku, natjecateljskom dijalogu, natjecateljskom postupku uz pregovore i partnerstvu za inovacije, mogu se skratiti na 20 dana, s tim da nije dopušteno skraćivanje rokova kada se ponude u otvorenom i ograničenom postupku te natjecateljskom dijalogu dostavljaju elektroničkim putem.

U natjecateljskom dijalogu, partnerstvu za inovacije i pregovaračkom postupku bez prethodne objave naručitelj određuje primjereni rok za dostavu ponuda. U svim slučajevima, obavijest o sklopljenim ugovorima mora biti poslana u SLEU u roku od 30 dana od sklapanja ugovora ili sporazuma.

Otvoreni postupak, minimalno:

 • 35 dana, 30 dana kod e-dostave
 • 15 dana ako prethodi PIO
 • 15 dana zbog žurnosti

Ograničeni postupak, minimalno:

 • 30 dana za zahtjeve za sudjelovanje
 • 30 dana za ponude, 25 dana kod e-dostave
 • 10 dana za ponude ako prethodi PIO
 • 15 dana za zahtjeve za sudjelovanje zbog žurnosti
 • 10 dana za ponude zbog žurnosti 

Natjecateljski dijalog, minimalno:

 • 30 dana za zahtjeve za sudjelovanje
 • nema odredbe za zahtjeve za sudjelovanje uz PIO
 • nema odredbe za ponude
 • nema odredbe zbog žurnosti

Natjecateljski postupak uz pregovore i partnerstvo za inovacije, minimalno:

 • 30 dana za zahtjeve za sudjelovanje
 • 30 dana za inicijalne ponude, 25 dana kod e-dostave
 • 10 dana za inicijalne ponude ako prethodi PIO
 • 15 dana za zahtjeve za sudjelovanje zbog žurnosti
 • 10 dana za ponude zbog žurnosti

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: