Input:

Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom RH i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020.godinu

9.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

16.5 Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom RH i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020.godinu

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Vlada Republike Hrvatske (VRH), putem Odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu, koju je donijela na sjednici 02. travnja 2020. godine, na snazi od 04. travnja 2020. godine, nalaže javnim naručiteljima da obustave sve javne pozive, postupke javne i jednostavne nabave te ih obvezuje na nepokretanje novih javnih poziva i postupaka javne i jednostavne nabave, izuzev onih koji su neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.

Ova se Odluka primjenjuje na sve proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika sukladno pravilniku kojim se uređuje način utvrđivanja proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te način vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika i na sve izvore financiranja.

Navedena odluka VRH predstavlja odgovor kao rezultat promjena gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19, a kako bi se osigurala sredstva za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom. Odluka nalaže ograničavanje korištenja sredstava svih izvora planiranih u Državnom proračunu RH za 2020. godinu i financijskim planovima za 2021. godinu,

Dakle, samo iznimno se mogu provoditi postupci, i to samo u sklopu mjera za pomoć gospodarstvu slijed pandemije Corona virusa i potrebe vezane uz samu pandemiju, kao i iz razloga saniranja štete uzrokovane potresom.

Svi naručitelji iz predmetne odluke su dužni posebnu pozornost obratiti na to da se sredstva troše zakonito, namjenski i svrhovito, uzimajući osobito u obzir načelo dobrog financijskog upravljanja koje uključuje načela ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. Za navedeno naručitelji odgovara sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN, 136/12, 15/15, 87/18) i Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN, 111/18).

Dakle, sukladno odluci, izuzev postupaka za obavljanje osnovnih poslova i funkcija, za sve postupke javne i jednostavne nabave koju bi naručitelji htjeli pokrenuti, potrebno je valjano obrazloženje i suglasnost ministra financija.

Važno je naglasiti da se za sve postupke u tijeku, prije odluke o odabiru, isto tako mora zatražiti suglasnost ministra financija.

Pri tome naručitelji najprije moraju definirati koji su njihovi osnovni poslovi i funkcije, za koje ne treba ishoditi suglasnost ministra financija, odnosno koji se i dalje mogu provoditi na isti način, poštujući naravno svrhovitost i ekonomičnost postupka.

Nakon toga, za sve postupke koje naručitelji namjeravaju pokrenuti, kao i za sve postupke koji su u tijeku, a prije donošenja odluke o odabiru, potrebno je ishoditi suglasnost ministra financija. Posebno bitno je za te postupke dati valjano obrazloženje zašto je potrebna njihova provedba odnosno sklapanje ugovora.

Na primjer, pod osnovne poslove i funkcije u smislu predmetne odluke podrazumijevaju se sve


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: