Input:

Obveze koje proizlaze iz zakona o javnoj nabavi

13.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1 Obveze koje proizlaze iz zakona o javnoj nabavi

Marijana Šperanda, dipl.oec.


Članak 444.

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 45. ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.


Pravila, postupci i način provedbe javne nabave u području obrane i sigurnosti (za procijenjene vrijednosti nabave jednake ili veće od pragova jednostavne nabave)


Članak 445.

(1) Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave donijet će pravilnike iz članka 28. stavka 7., članka 92. stavka 4., članka 100. stavka 4., članka 110. stavka 3., članka 124. stavka 3., članka 137. stavka 4., članka 198. stavka 5., članka 200. stavka 7., članka 239. stavka 4., članka 280. stavka 11., članka 282. stavka 11., članka 290. stavka 3., članka 297. stavka 2., članka 325. stavka 6., članka 405. stavka 6., članka 438. stavka 5. i članka 440. stavka 3. u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove donijet će pravilnik iz članka 15. stavka 4. u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.


Plan nabave i registar ugovora (Sadržaj, rok donošenja, način i rokove objavljivanja, način promjene te druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom, čl. 28)

Ograničeni postupak (Sadržaj, način izrade i dostave zapisnika o ocjeni zahtjeva za sudjelovanje propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom, čl. 92)

Natjecateljski postupak uz pregovore (Sadržaj, način izrade i dostave zapisnika o vođenju pregovora propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom, čl. 100)

Natjecateljski dijalog (Sadržaj, način izrade i dostave zapisnika o vođenju dijaloga propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom, čl. 110)

Partnerstvo za inovacije (Sadržaj, način izrade i dostave zapisnika o vođenju pregovora propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom, čl. 124)

Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje (Sadržaj, način izrade i dostave zapisnika o vođenju pregovora propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom, čl. 137)

Istraživanje tržišta, Prethodna analiza tržišta (Sadržaj izvješća, način i rokove objavljivanja te druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom, čl. 198)

Dokumentacija o nabavi (Sadržaj, način izrade, postupanje s dokumentacijom i druga bitna pitanja u vezi s dokumentacijom o nabavi propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom, čl. 200)

Određivanje rokova (Postupanje u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti EOJN RH propisuje


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: